Så funkar det!

Vad innebär det egentligen att ha sitt barn på ett föräldrakooperativ?

Kooperativet bygger på öppenhet, frivillighet, demokrati och aktivt deltagande av medlemmarna.
Som förälder ges du en möjlighet att vara med och påverka ditt barns vardag på förskolan genom medlemsmöten och styrelsearbete. Dessutom tillbringar du tid i barngruppen tillsammans med ditt barn när du gör insatsdagarna.
Arbetsinsatsen och samarbetet på Litsongan ger gemenskap och stärker det sociala nätverket för såväl förälder som barn!

Styrelsen – spindlarna i nätet

Någon gång under en familjs år på Litsongan bör en förälder delta i styrelsearbete. Det gör inget om du aldrig tidigare arbetat i en styrelse, alla är vi en gång nybörjare och ett styrelseuppdrag är både utvecklande och roligt!
Årligen återkommande aktiviteter för styrelsen är: budget, personalfrågor, marknadsföring, hantering av nya familjer, verksamhetsplan, och att sköta kontakterna med myndigheter och kommun.

Möten – håll koll på läget

Medlemsmöten hålls ca 5 gånger per år, då skall varje familj vara representerad med minst en förälder. Här kan alla göra sin röst hörd och påverka! Vi pratar om vad som är på gång på förskolan, gemensamma aktiviteter som är aktuella – till exempel resor och städdagar. Styrelsen kan ge en rapport om sitt arbete och kooperativets ekonomi, och vi diskuterar gemensamt alla frågor som rör förskolan. Ett bra forum där alla möts!

Rena golv och kalasfixare

En gång per termin träffas representanter från alla medlemsfamiljer och storstädar förskolan, reparerar sånt som är trasigt och bygger nytt om det är något som vi vill att våra barn eller personal ska ha! Vi äter lunch tillsammans och har det kul. Två veckor per år är varje familj ansvarig för städningen på förskolan, detta görs på kvällstid måndag, onsdag och en helgdag.
Varje familj ingår i en ansvarsgrupp där man tillsammans med andra medlemsfamiljer ansvarar för olika områden på förskolan. Detta kan t ex vara aktivitetsgruppen där man planerar för gemensamma aktiviterer såsom den årliga vinterutflykten, luciafirandet eller påsklunchen eller vaktmästargruppen som t ex har till ansvar att planera inköp och förbereda för de årliga städhelgerna.

Insatsdagarna – det bästa!

En största fördelarna med att ha sitt barn på Litsongan är att du som förälder får tillbringa tid med ditt barn i barngruppen! Under ett år gör varje familj cirka 7 dagar insats (antalet kan variera år från år beroende på antalet inskrivna familjer). Dessa dagar är obligatoriska och hör till själva grundtanken med ett kooperativ. Insatsdagarna fördelas mellan ”vanliga insatsdagar” och ”planeringsdagar” och upplägget och ditt insatsuppdrag ser olika ut beroende på vilken sorts insatsdag du gör.

Under en vanlig insatsdag, som ligger på tisdagar och torsdagar, är personalen är ansvarig för den pedagogiska verksamheten och du som förälder är mellan klockan 9-16.30 med och hjälper till under din insatsdag.

Under en planeringsdag är har personalen gemensam planerings/reflektionstid och då är det ni föräldrar som ansvarar för dagens upplägg. Tillsammans med de andra insatsföräldrarna planerar och genomför  du dagen utifrån barngruppens storlek, behov och intressen. Tiderna för dessa dagar varierar.

Utflykter och kalas

Under ett år på Litsongan ordnas en del gemensamma arrangemang för barn, föräldrar och personal. Dessa arrangemang är luciafirande, påsklunch, sommarresa och vinterutflykt. Dessa evenemang är arrangörsgruppen ansvariga för och tanken är att detta ska vara gyllene tillfällen för alla att umgås på ett lättsamt och naturligt vis. Vinterutflykten och sommarresan genomförs tillsammans med föräldrar och äldre/yngre syskon och dessa dagar är förskolan stängd.

Intresserad av att veta mer?

Läs gärna vår verksamhetsplan (pdf) för att få en djupare insyn i hur vår förening och förskola är uppbyggd och fungerar.