Myrorna

Myrorna är vår avdelning för de yngre barnen och här finns plats för 11 barn i åldrarna 1-3 år. Här arbetar 3 pedagoger

Småbarnspedagogik

På Myrorna jobbar vi med en pedagogik riktad speciellt mot de yngsta barnen. Vi tycker att det är viktigt att vara öppna och flexibla i vårt arbete där målet hela tiden är att utgå ifrån de små barnens kreativitet, nyfikenhet och enskilda behov. Vi tror på att det är här som grunden läggs för barnens framtida lärande.

Innemiljö

Avdelningen är uppbyggd kring en stor lekhall, en hall där barnen har sina kläder samt ett kombinerat  pysselrum/matsal. Den stora lekhallen är uppdelad i ”mindre” rum med hjälp av möbleringen och tanken är att dessa ”rum-i-rummet” ska stimulera och väcka barnens lek- och upptäckarlust. Vårt material är placerat i sådan höjd att barnen själva ska kunna ta fram det som de för tillfället vill använda sig av och det tillgängliga materialet är anpassat utifrån gruppens behov och intressen. De barn som behöver sova på dagtid gör det i barnvagnar på vår inglasade balkong medan de övriga barnen erbjuds en vilostund på deras villkor.