ÄLGARNA

Älgarna är vår avdelning för de äldre barnen, i åldrarna 3-5 år, och här finns plats för 18 barn. På avdelningen jobbar 3 pedagoger

Innemiljö

Grundtanken med vår innemiljö är att den ska locka till upptäckande och inspirera till lek och lärande. Avdelningen är uppdelad i olika rum där materialet och möblemangen bjuder in till olika sorters lärmiljöer. Våra miljöer är ständigt föränderliga och skiftar utifrån barngruppens behov och intressen. Vi vill att vårt material ska vara inspirerande och inbjudande och det material som barnen ska kunna använda själva placeras därför i en höjd där barnen själva kan nå det. Genom att göra detta tror vi att barnens upptäckarglädje och utveckling stimuleras.

Den fria leken

Dagarna här på Litsongan är en skön blandning mellan ute- och innevistelse, styrda aktiviteter och fri lek. I den fria leken stimuleras fantasi och skaparlust hos barnen, men det är även gyllene tillfällen till att träna samspel och turtagning samt att visa varandra hänsyn. Så en dag när barnen ”bara lekt” är alltså en dag då barnen fått möta det demokratiska samhället i lekens tecken, samtidigt som den viktiga fantasin fått plats att utvecklas.